Information om våra träffar och mc-turer:

 

Träffar

 • Det är öppet för alla som vill, att köra på BN turerna. Om det inte står något annat i infotexten.

 

 • Det uppskattas om man anmäler sig i förväg, till Wickan (0708 91 77 82).

 

 • Info om tid och plats mm kommer alltid in i kalendern, ibland väldigt sent. Tyvärr!

 

 • Givetvis kommer BN folket att försöka värva fler medlemmar vid sådana tillfällen.

Körregler

 • Kom fulltankad. Det förutses att alla har full tank vid start.

 

 • Innan start bestäms vem som ska köra först och vem som ska köra sist. Det är en fördel om dessa kan kommunisera med varandra (komradio el. mobiltelefon).

 

 • När BN kör, kör vi i två led, alltid i zig-zag formation på landsvägar och motorvägar.

 

 • Den som kör först kör alltid i ytterspår. Alla andra får rätta in sig efter detta.

 

 • Om vägen smalnar av upphör zig-zag formationen, alla kör då invid högerkanten. Tänk på avstånden. Zig-zag formationen återtas när så är möjligt.

 

 • Notera hur hojen framför dig kör.

 

 • Håll din plats (antingen ytter-/inne spår i körfältet).

 

 • Vi zig-zagar aldrig mellan leden.

 

 • Körning i bredd är förbjudet.

 

 • Hastighetsbegränsningar skall följas.

 

 • Om någon lämnar gruppen vid ett delmål eller en paus skall ”Ledaren” samt ”Sisten” underrättas innan avvikelsen.

 

 • Om en Mc behöver lämna kortegen under färd bör detta meddelas till ”Ledaren” innan start. Då placerar man sig längst bak i ledet, men framför "sisten". Detta för att undvika att spårbyten fortplantar sig genom kortegen under körning, vilket kan orsaka onödiga säkerhetsrisker.

 

 • Om en bil hamnar i kortegen så skall man underlätta så att den kan ta sig ur kortegen.

 

 • Vid (tekniska) problem är det ”Sisten” som stannar med den som har problem. Resterande grupp fortsätter med ”Ledaren” som stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från ”Sisten”.

 

 • Två olika agerande kan förekomma.
 • 1.En olycka inträffar och ”Sisten” stannar hos eventuellt skadad. ”Sisten” försöker kontakta ”Ledaren” via mobiltelefon.
 • 2.Vid tekniskt problem kan ”Sisten” åka till närmaste man i kortegen för att lämna över uppdraget som ”Sisten” samt informera om att det är tekniska problem, för att sedan återvända till Mc:n med problemet. Han kan även ringa till ”Ledaren”.

 

 • Försvinner mc:n bakom dig, slå av på tempot, och stanna till om mc:n bakom dig inte dyker upp.

 

 • Väldigt viktigt i korsningar. Har du ingen bakom dig, fast du borde ha det, Stanna!!! Tillslut så stannar även den första mc:n, så att kortegen kan samlas igen. Alltså är backspegeln viktig.

 

 • Vid körning i tätbebyggt område, håll ihop kortegen.

 

 • Nybörjare och de som vill köra lite långsammare kör längst fram i ledet. Det blir ryckigare längre bak i ledet.

 

 • Visa hänsyn!

 

 • Med sunt förnuft kommer man väldigt långt.

 

 • Kör aldrig över din förmåga, det är ju trevligt om alla kommer fram.

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.