Information om våra träffar och mc-turer:

 

Träffar

 • Det är öppet för alla som vill, att köra på BN turerna.

 

 • Man behöver inte anmäla sig i förväg.

 

 • Info om tid och plats mm kommer alltid in i kalendern, ibland väldigt sent. Tyvärr!

 

 • Givetvis kommer BN folket att försöka värva fler medlemmar vid sådana tillfällen.

Körregler

 • Kom fulltankad. Det förutses att alla har full tank vid start.

 

 • Innan start bestäms vem som ska köra först och vem som ska köra sist. Det är en fördel om dessa kan kommunisera med varandra (komradio el. mobiltelefon).

 

 • När BN kör, kör vi i två led, alltid i zig-zag formation på landsvägar och motorvägar.

 

 • Den som kör först kör alltid i ytterspår. Alla andra får rätta in sig efter detta.

 

 • Om vägen smalnar av upphör zig-zag formationen, alla kör då invid högerkanten. Tänk på avstånden. Zig-zag formationen återtas när så är möjligt.

 

 • Notera hur hojen framför dig kör.

 

 • Håll din plats (antingen ytter-/inne spår i körfältet).

 

 • Vi zig-zagar aldrig mellan leden.

 

 • Körning i bredd är förbjudet.

 

 • Hastighetsbegränsningar skall följas.

 

 • Om någon lämnar gruppen vid ett delmål eller en paus skall ”Ledaren” samt ”Sisten” underrättas innan avvikelsen.

 

 • Om en Mc behöver lämna kortegen under färd bör detta meddelas till ”Ledaren” innan start. När detta sker så behåller alla plats i kortegen. Detta för att undvika att spårbyten fortplantar sig genom kortegen under körning, vilket kan orsaka onödiga säkerhetsrisker. Vid stopp/paus kan detta justeras så att man återigen kör varannan zig-zag.

 

 • Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande ska glidaförbi och som sist låta ”Sisten” förstå att man lämnar gruppen. Om man planerar att lämna gruppen under färd skall man ligga långt bak för att minska eventuella problem.

 

 • Om en bil hamnar i kortegen så skall man underlätta så att den kan ta sig ur kortegen.

 

 • Vid (tekniska) problem är det ”Sisten” som stannar med den som har problem. Resterande grupp fortsätter med ”Ledaren” som stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från ”Sisten”.

 

 • Två olika agerande kan förekomma.
 • 1.En olycka inträffar och ”Sisten” stannar hos eventuellt skadad. ”Sisten” försöker kontakta ”Ledaren” via mobiltelefon.
 • 2.Vid tekniskt problem kan ”Sisten” åka till närmaste man i kortegen för att lämna över uppdraget som ”Sisten” samt informera om att det är tekniska problem, för att sedan återvända till Mc:n med problemet. Han kan även ringa till ”Ledaren”.

 

 • Försvinner mc:n bakom dig, slå av på tempot, och stanna till om mc:n bakom dig inte dyker upp.

 

 • Väldigt viktigt i korsningar. Har du ingen bakom dig, fast du borde ha det, Stanna!!! Tillslut så stannar även den första mc:n, så att kortegen kan samlas igen. Alltså är backspegeln viktig.

 

 • Vid körning i tätbebyggt område, håll ihop kortegen.

 

 • Nybörjare och de som vill köra lite långsammare kör längst fram i ledet. Det blir ryckigare längre bak i ledet.

 

 • Visa hänsyn!

 

 • Med sunt förnuft kommer man väldigt långt.

 

 • Kör aldrig över din förmåga, det är ju trevligt om alla kommer fram.

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.