Bra Nock är anslutna till SMC.

Som medlem i Bra Nock kan ni gå med i SMC, och få en lägre avgift till SMC.

Ni får 50kr i rabatt på medlemsavgiften till SMC.

Är ni redan med i SMC kan ni få rabatten genom att bli medlem i Bra Nock.

 

 

 

 

 

 

Tala med ordförande i Bra Nock om detta.

Kontaktpersoner/Styrelse

 

Ordförande/

medlemsansvarig

 

Richard "Wickan" Wikström

 

0708-91 77 82

 

E-post: wickan66@ystad.nu

 

 

Vice ordförande

 

Nathalie Wilhelmsson

 

0761-06 60 18

 

E-post: nathywi@hotmail.com

 

 

Sekreterare

 

Louis "Puh" Ek

 

0705 72 25 12

 

E-post: puh921202@gmail.com

 

 

Kassör

 

Carina "Cina" Felt

 

070-62 118 62

 

E-post: carina.felt@ystad.nu

 

 

Ledamot

 

Erika "Kickan" Richard

 

0735-35 34 38

 

 

Webbmaster

 

Lars "Mellis" Mellberg

 

E-post: branock@live.se

 

 

 

 

 

 

Medlemsansökan:

 

Ansökan finns här som doc-fil, ladda ner den, fyll i den och maila tillbaka den till wickan66@ystad.nu,

 

Ange "Ny medlem" på ämnesraden.

 

 

Här finns ansökan som pdf-fil, men då måste den skrivas ut och lämnas eller skickas via snigelposten till Wickan.

 

Har men skanner kan man skanna in den ifyllda ansökan och maila filen till wickan66@ystad.nu,

 

Ange "Ny medlem" på ämnesraden.

 

 

Klubbens stadgar finns i denna pdf-fil.

 

 

Om man saknar program att öppna medlemsansökan med går det att ladda ner OpenOffice här som är ett mycket bra och gratis program.

 

 

PDF-filerna läses med gratisprogrammet Acrobat Reader, som kan laddas ner här.

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgiften är 200kr/per/kalenderår.

 

För att spara pengar i klubben har Bra Nock ett konto i kassörens namn.

Carina Feldt/Bra Nock

SEB 5694 09 545 54

 

Kontot redovisas på varje styrelsemöte och på årsmötet.

 

Skriv ert/era namn och adress på inbetalningen.

 

Det går bra att Swisha,

Tel. 070 62 118 62

 

Ni måste skriva BN

(Bra Nock) först på denna typ av inbebalning, utöver namn och adress.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.